Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ ΜΟΝΟ για Ελλάδα
Τεστ Επαγγελματικής Προσωπικότητας
  • SKU:

Τεστ Επαγγελματικής Προσωπικότητας

€90,00

Στο συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία δεν χρεώνεται Φ.Π.Α.

  • Barcode:
DESCRIPTION

Τι είναι το TPQue – Traits Personality Questionnaire
Είναι το πρώτο τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ’ ολοκλήρου στην
ελληνική γλώσσα. Σχεδιάστηκε για να απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης και για να
μετρά τις 5 βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας του ατόμου σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε
παραγόντων (Big-Five-Costa&McCrae,1985).

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ TPQue είναι τα ακόλουθα:
o Άμεση αναφορά αποτελεσμάτων 15 σελίδων.
o Περιλαμβάνεται επιστημονικός έλεγχος ειλικρινών απαντήσεων.
o Βοηθά τον αξιολογητή να μετρήσει αντικειμενικάτο κατά πόσο η εργασιακή συμπεριφορά
τουατόμουταιριάζει με μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.
o Βοηθά τον αξιολογητή να δημιουργήσει αποτελεσματικές ομάδες.

Τα ερωτηματολόγια στέλνονται ηλεκτρονικά στα e-mails των ανθρώπων σας και μπορούν να
συμπληρωθούν στον χώρο και χρόνο που επιθυμούν μέσα σε ένα διάστημα που θα ορίσετε εσείς. Η
συνολική διάρκεια του τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας ορίζεται στα 30 λεπτά.
Η συμπλήρωσή τους είναι σύντομή και εύκολη για όλους, ανεξάρτητα από τον βαθμό εξοικείωσης που
έχουν με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, οι αναλύσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP